Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia”.

Zachęcamy Słuchaczy naszej szkoły do wzięcia udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia, który obejmuje swoim wsparciem osoby od 18-24 roku życia.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w  Łodzi rozpoczyna rekrutację do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Od szkolenia do zatrudnienia”.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia” skierowany jest do młodych ludzi (18-24 lata), którzy nie uczą się w systemie dziennym, nie szkolą, nie pracują, nie posiadają kwalifikacji zawodowych lub posiadają niskie kwalifikacje, niedostosowane do potrzeb rynku pracy. W ramach projektu oferujemy poradnictwo zawodowe, kursy zawodowe, kursy językowe, komputerowe, prawo jazdy kat. B, warsztaty z kreowania wizerunku wraz z zakupami ze stylistą oraz 3-miesięczne staże zawodowe z możliwością zatrudnienia u pracodawcy stażowego.

Wszystkie formy wsparcia są całkowicie bezpłatne!

Gwarantujemy stypendium szkoleniowe i stażowe, ubezpieczenie NW, zwrot kosztów dojazdu i wyżywienie na czas zajęć.

Rekrutacja trwa do końca października!

Zainteresowanych zapraszamy do:
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łodzi
w godz. 9-15
Łódź, ul. Pomorska 40
tel. 42 639 50 91
ceipm@lodz.ohp.pl

Spotkanie z dietetykiem Centrum Dietetycznego Naturhouse ze Zgierza

Już w przyszły piątek, dnia 29 września, odbędzie się prelekcja z dietetykiem Centrum Dietetycznego Naturhouse ze Zgierza. Specjalnie dla słuchaczy zgierskiego Liceum dla Dorosłych „Bakałarz”, dietetyk Kamila Gągór poprowadzi wykład na temat zdrowego odżywiania.

Przedstawione zostaną zasady komponowania posiłków i sposoby na utrzymanie prawidłowej masy ciała, które będzie można wykorzystać w praktyce, by cieszyć się nie tylko świetną sylwetką i dobrym samopoczuciem, ale również dobrą koncentracją, co zapewne przyda się podczas zajęć :)

Po prelekcji będzie można również skorzystać z darmowych pomiarów na analizatorze masy ciała i szczegółowo omówić je z dietetykiem. Zapisy na takie konsultacje możliwe są w Sekretariacie Liceum dla Dorosłych „Bakałarz” lub bezpośrednio u Pani Dyrektor.

Serdecznie zapraszamy. Udział w prelekcjach jest bezpłatny. Start o godzinie 15:30. Do zobaczenia!

Komunikat

Zgierz
Uroczyste zakończenie  roku szkolnego 2016/2017  odbędzie się 23 czerwca 2017r. o godz. 16.00.

 

Komunikat

Zgierz

Uroczyste zakończenie  roku szkolnego dla słuchaczy VI semestru  odbędzie się 28 kwietnia 2017r. o godz. 16.00.

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w województwie łódzkim”.

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w województwie łódzkim”.

Ogólne informacje

Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Partnerem projektu jest Fundacja Zaufania Społecznego PUBLICA FIDES

W projekcie mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni w wieku 15-29 lat, które:

  1. Są bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne (tzn. zarejestrowane w PUP),
  2. Są bierne zawodowo (tj. nie pracują i nie są bezrobotne, mogą to być studenci w trybie wieczorowym i zaocznym oraz osoby będące na urlopie wychowawczym),
  3. Nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  4. Nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),
  5. Są mieszkańcami województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Co zyskujesz dzięki udziałowi w projekcie!

Naszym zadaniem jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. W projekcie mamy priorytetowe zadania jakimi są: zwiększenie Waszej aktywności na rynku pracy, organizacja 84 miejsc staży, 43% zakwalifikowanych osób zostanie zatrudnionych po zakończeniu udziału w projekcie. Macie niepowtarzalną szansę, aby zdobyć umiejętności, które podniosą Wasze kompetencje

Poniżej link do głównej strony projektu:

http://twojeplany.com/

twojeplany@signa.pl
Tel: (42) 631 18 18

Komunikat

Zgierz

Uroczyste zakończenie  roku szkolnego dla słuchaczy VI semestru  odbędzie się
5 stycznia 2017r. o godz. 17.00.

Komunikat

Zgierz

Plan lekcji na zjazd 4 uległ zmianie. W menu Dla słuchaczy, w zakładce Zgierz zamieszczony  jest aktualny plan lekcji.