Projekt „Sprzedawca – zawód deficytowy”

Zachęcamy Słuchaczy naszej szkoły do wzięcia udziału w projekcie
„Sprzedawca – zawód deficytowy”, który jest realizowany przez NCG New Consulting  Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki w partnerstwie z Fundacją RAZEM w Łodzi.

Projekt obejmuje swoim wsparciem:
– osoby w wieku   18-30 lat
– osoby, które  nie uczą się w systemie dziennym (mogą być słuchaczami szkół i
studiów w systemie zaocznym i wieczorowym)
–  osoby niepracujące
–  osoby, które w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliły się ze środków
publicznych
–  osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS

W RAMACH PROJEKTU KAŻDY UCZESTNIK  WEŹMIE UDZIAŁ W:

 1. Szkoleniu z zakresu nowoczesnych technik sprzedaży – 180 h
  (ok 1,5 miesiąca)
 2. 3-miesięcznym stażu w wybranym „sklepie” (może to być staż w punkcie stacjonarnym, ale również firmie oferującej sprzedaż przez Internet)

Ponadto oferujemy

 • stypendium szkoleniowe – 6,5 netto/h (zgodnie z listą obecności)
 • stypendium  stażowe –  9,97 zł/h (zgodnie z listą obecności)
 • zwrot kosztów dojazdu

Biorąc udział w projekcie
Poznasz miękkie i twarde techniki sprzedaży.
Nauczysz się skutecznych technik negocjacji i natychmiastowego zastosowania ich w pracy.

Poznasz e-commerce, dowiesz się, jak otworzyć własny e-sklep.

My zapłacimy Ci za naukę!

Startujemy w  STYCZNIU 2018!!!

Komunikat

Zgierz
Uroczyste zakończenie  roku szkolnego dla słuchaczy VI semestru  odbędzie się
5 stycznia 2018r. o godz. 17.00.
Sekretariat w tym dniu czynny w godzinach 15.00 do 18.00.

 

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia”.

Zachęcamy Słuchaczy naszej szkoły do wzięcia udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia, który obejmuje swoim wsparciem osoby od 18-24 roku życia.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w  Łodzi rozpoczyna rekrutację do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Od szkolenia do zatrudnienia”.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia” skierowany jest do młodych ludzi (18-24 lata), którzy nie uczą się w systemie dziennym, nie szkolą, nie pracują, nie posiadają kwalifikacji zawodowych lub posiadają niskie kwalifikacje, niedostosowane do potrzeb rynku pracy. W ramach projektu oferujemy poradnictwo zawodowe, kursy zawodowe, kursy językowe, komputerowe, prawo jazdy kat. B, warsztaty z kreowania wizerunku wraz z zakupami ze stylistą oraz 3-miesięczne staże zawodowe z możliwością zatrudnienia u pracodawcy stażowego.

Wszystkie formy wsparcia są całkowicie bezpłatne!

Gwarantujemy stypendium szkoleniowe i stażowe, ubezpieczenie NW, zwrot kosztów dojazdu i wyżywienie na czas zajęć.

Rekrutacja trwa do końca października!

Zainteresowanych zapraszamy do:
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łodzi
w godz. 9-15
Łódź, ul. Pomorska 40
tel. 42 639 50 91
ceipm@lodz.ohp.pl

Spotkanie z dietetykiem Centrum Dietetycznego Naturhouse ze Zgierza

Już w przyszły piątek, dnia 29 września, odbędzie się prelekcja z dietetykiem Centrum Dietetycznego Naturhouse ze Zgierza. Specjalnie dla słuchaczy zgierskiego Liceum dla Dorosłych „Bakałarz”, dietetyk Kamila Gągór poprowadzi wykład na temat zdrowego odżywiania.

Przedstawione zostaną zasady komponowania posiłków i sposoby na utrzymanie prawidłowej masy ciała, które będzie można wykorzystać w praktyce, by cieszyć się nie tylko świetną sylwetką i dobrym samopoczuciem, ale również dobrą koncentracją, co zapewne przyda się podczas zajęć :)

Po prelekcji będzie można również skorzystać z darmowych pomiarów na analizatorze masy ciała i szczegółowo omówić je z dietetykiem. Zapisy na takie konsultacje możliwe są w Sekretariacie Liceum dla Dorosłych „Bakałarz” lub bezpośrednio u Pani Dyrektor.

Serdecznie zapraszamy. Udział w prelekcjach jest bezpłatny. Start o godzinie 15:30. Do zobaczenia!

Komunikat

Zgierz
Uroczyste zakończenie  roku szkolnego 2016/2017  odbędzie się 23 czerwca 2017r. o godz. 16.00.

 

Komunikat

Zgierz

Uroczyste zakończenie  roku szkolnego dla słuchaczy VI semestru  odbędzie się 28 kwietnia 2017r. o godz. 16.00.

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w województwie łódzkim”.

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w województwie łódzkim”.

Ogólne informacje

Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Partnerem projektu jest Fundacja Zaufania Społecznego PUBLICA FIDES

W projekcie mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni w wieku 15-29 lat, które:

 1. Są bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne (tzn. zarejestrowane w PUP),
 2. Są bierne zawodowo (tj. nie pracują i nie są bezrobotne, mogą to być studenci w trybie wieczorowym i zaocznym oraz osoby będące na urlopie wychowawczym),
 3. Nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 4. Nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),
 5. Są mieszkańcami województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Co zyskujesz dzięki udziałowi w projekcie!

Naszym zadaniem jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. W projekcie mamy priorytetowe zadania jakimi są: zwiększenie Waszej aktywności na rynku pracy, organizacja 84 miejsc staży, 43% zakwalifikowanych osób zostanie zatrudnionych po zakończeniu udziału w projekcie. Macie niepowtarzalną szansę, aby zdobyć umiejętności, które podniosą Wasze kompetencje

Poniżej link do głównej strony projektu:

http://twojeplany.com/

twojeplany@signa.pl
Tel: (42) 631 18 18