Komunikat

Zgierz

Uroczyste zakończenie  roku szkolnego dla słuchaczy VI semestru  odbędzie się
5 stycznia 2017r. o godz. 17.00.

Komunikat

Zgierz

Plan lekcji na zjazd 4 uległ zmianie. W menu Dla słuchaczy, w zakładce Zgierz zamieszczony  jest aktualny plan lekcji.

Deklaracje o przystąpieniu do egzaminu maturalnego

30.09.2016r. upływa termin złożenia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnej o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w 2017r. (obowiązkowo dla uczniów, którzy ukończą szkołę w 2017r.)

Dni pracy sekretariatu szkoły

Zgierz
Sekretariat szkoły czynny w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00 oraz podczas zjazdów.

Egzaminy poprawkowe

Zgierz

Egzaminy poprawkowe z biologii po sesji egzaminacyjnej semestru wiosennego  odbędą się  23.08.2016r. o godz. 12.00

Komunikat

W dniu 5.07.2016r. (WTOREK) sekretariat szkoły czynny w godzinach 10.00-14.00.