Deklaracje o przystąpieniu do egzaminu maturalnego

07.02.2017r. upływa termin złożenia do dyrektora szkoły deklaracji ostatecznej
o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w 2017r.