Deklaracje o przystąpieniu do egzaminu maturalnego

30.09.2016r. upływa termin złożenia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnej o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w 2017 r. (obowiązkowo dla uczniów, którzy ukończą szkołę w 2017 r.)