Komunikaty

Dni pracy sekretariatu w Zgierzu

Sekretariat szkoły
II piętro, pokój 41
tel. 530- 822- 986 lub 662-207-830

czynny:

w każdą środę w godz. 15.00 – 18.00
oraz podczas zjazdów.

Deklaracje o przystąpieniu do egzaminu maturalnego

30.09.2017r. upływa termin złożenia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnej o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w 2018r. (obowiązkowo dla uczniów, którzy ukończą szkołę w 2018r.)