Zgierz

„Bakałarz” to  Liceum dla Dorosłych, które funkcjonuje w Zgierzu już  17 lat i skutecznie przygotowuje swoich absolwentów do  dalszej nauki.

Sieć szkół „Bakałarz” jest projektem nauczycielskiej rodziny z Łodzi – Państwa Krystyny i Adama Bakalarz. Pasja pedagogiczna i sukcesy dydaktyczne sprawiły, że głowa rodziny Pan Adam Bakalarz, a obecnie Jego syn Przemysław, prowadzą jedną z pierwszych szkół prywatnych w Zgierzu. Liceum dla Dorosłych ma uprawnienia szkoły publicznej i nauka w niej jest płatna. Aktualnie siedziba szkoły znajduje się w budynku Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta. Szkoła kształci w systemie  zaocznym. Nabór odbywa się dwukrotnie – w lutym i we wrześniu. Od momentu powstania  szkoła wykształciła wielu absolwentów. Większość, po zdaniu egzaminów maturalnych, podjęła dalsze studia, inni poprawili swoją sytuację zawodową.  Są też tacy, którym ukończenie szkoły pomogło w ogóle zaistnieć na rynku pracy.

Świetna atmosfera w szkole to jeden z jej atutów. Innymi ważnymi atutami są dobra lokalizacja (łatwy dojazd z Łodzi, Ozorkowa i oczywiście z różnych stron Zgierza), skuteczność nauczania oraz funkcjonujący w szkole Klub Bakałarza, który daje zniżki słuchaczom na korzystanie z różnorodnych usług w Zgierzu, Łodzi i Ozorkowie.

Liceum dla Dorosłych „Bakałarz” na pewno jest szkołą, o której warto wiedzieć i która ewaluuje w kierunku nowoczesnego, otwartego nauczania.

Sekretariat szkoły
II piętro, pokój 41
tel. 530- 822- 986 lub 662-207-830

czynny:
w każdą środę w godz. 15.00 – 18.00
oraz w piątki podczas zjazdów.

Informacje o szkole (również zapisy)  można uzyskać codziennie w godz. 8.00 – 18.00 pod numerem telefonu:
530- 822- 986 lub 662-207-830

e-mail: bakalarz.zgierz@gmail.com

Dyrektor szkoły
dr Urszula Żłobińska
tel. 662 207 830

Wicedyrektor szkoły

mgr Janina Ślebocka-Oko

mgr Wioletta Włodarska

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kształcenie odbywa się w trybie zaocznym, zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki i soboty.

Nauka w szkole jest płatna.

Bardzo przystępna wysokość opłat

czesne – 100 zł
opłata za egzaminy poprawkowe – 50 zł
Czesne   jest płatne przez 10 miesięcy w okresie od września  do czerwca.
Wpłaty należy dokonać do 20  każdego miesiąca w sekretariacie szkoły (podczas zjazdów lub w każdą środę w godzinach 15.00 – 18.00) lub na niżej podane konto:

Bank BGŻ Oddział w Łodzi
numer  rachunku bankowego:
75 1600 1462 1839 9782 1000 0003

 Egzaminy semestralne

Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną.
Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej.
Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie pisemnej.
Egzamin semestralny z informatyki ma formę zadania praktycznego.

Spotkanie z dietetykiem Centrum Dietetycznego Naturhouse ze Zgierza

Już w przyszły piątek, dnia 29 września, odbędzie się prelekcja z dietetykiem Centrum Dietetycznego Naturhouse ze Zgierza. Specjalnie dla słuchaczy zgierskiego Liceum dla Dorosłych „Bakałarz”, dietetyk Kamila Gągór poprowadzi wykład na temat zdrowego odżywiania.

Przedstawione zostaną zasady komponowania posiłków i sposoby na utrzymanie prawidłowej masy ciała, które będzie można wykorzystać w praktyce, by cieszyć się nie tylko świetną sylwetką i dobrym samopoczuciem, ale również dobrą koncentracją, co zapewne przyda się podczas zajęć :)

Po prelekcji będzie można również skorzystać z darmowych pomiarów na analizatorze masy ciała i szczegółowo omówić je z dietetykiem. Zapisy na takie konsultacje możliwe są w Sekretariacie Liceum dla Dorosłych „Bakałarz” lub bezpośrednio u Pani Dyrektor.

Serdecznie zapraszamy. Udział w prelekcjach jest bezpłatny. Start o godzinie 15:30. Do zobaczenia!

„Najfajniejsza szkoła ponadgimnazjalna 2016″

Plebiscyt na „Najfajniejszą szkołę ponadgimnazjalną 2016r.”  został rozstrzygnięty.
I miejsce zajęła nasza szkoła.
Dziękujemy wszystkim za oddanie  głosu na LO dla Dorosłych „Bakałarz” i za wspólne wywalczenie pierwszego miejsca.

Deklaracje o przystąpieniu do egzaminu maturalnego

30.09.2017r. upływa termin złożenia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnej o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w 2018r. (obowiązkowo dla uczniów, którzy ukończą szkołę w 2018r.)
07.02.2018r. upływa termin złożenia do dyrektora szkoły deklaracji ostatecznej
o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w 2018r.

Plan lekcji -rok szkolny 2017/2018,  semestr jesienny
1
zjazd – 15-16.09.2017r.
2
zjazd  – 29-30.09.2017r.
3
zjazd  – 13-14.10.2017r.
4 zjazd  – 27-28.10.2017r.
5 zjazd – 03-04.11.2017r.
6 zjazd – 17-18.11.2017r.

Terminy zjazdów – rok szkolny 2017/2018, semestr jesienny

I zjazd – 15-16.09.2017r.
II zjazd – 29-30.09.2017r.
III zjazd – 13-14.10.2017r.
IV zjazd – 27-28.10.2017r.
V zjazd – 03-04.11.2017r.
VI zjazd – 17-18.11.2017r.
VII zjazd – 01-02.12.2017r.
VIII zjazd – 15-16.12.2017r.
IX zjazd – 12-13.01.2017r.
X zjazd – 19-20.01. 2017r.

Statut szkoły
Statut LO dla Dorosłych Bakałarz
Załączniki do Statutu

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018

Kwestionariusz osobowy