Zgierz

„Bakałarz” to  Liceum dla Dorosłych, które funkcjonuje w Zgierzu już  17 lat i skutecznie przygotowuje swoich absolwentów do  dalszej nauki.

Sieć szkół „Bakałarz” jest projektem nauczycielskiej rodziny z Łodzi – Państwa Krystyny i Adama Bakalarz. Pasja pedagogiczna i sukcesy dydaktyczne sprawiły, że głowa rodziny Pan Adam Bakalarz, a obecnie Jego syn Przemysław, prowadzą jedną z pierwszych szkół prywatnych w Zgierzu. Liceum dla Dorosłych ma uprawnienia szkoły publicznej i nauka w niej jest płatna. Aktualnie siedziba szkoły znajduje się w budynku Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta. Szkoła kształci w systemie  zaocznym. Nabór odbywa się dwukrotnie – w lutym i we wrześniu. Od momentu powstania  szkoła wykształciła wielu absolwentów. Większość, po zdaniu egzaminów maturalnych, podjęła dalsze studia, inni poprawili swoją sytuację zawodową.  Są też tacy, którym ukończenie szkoły pomogło w ogóle zaistnieć na rynku pracy.

Świetna atmosfera w szkole to jeden z jej atutów. Innymi ważnymi atutami są dobra lokalizacja (łatwy dojazd z Łodzi, Ozorkowa i oczywiście z różnych stron Zgierza), skuteczność nauczania oraz funkcjonujący w szkole Klub Bakałarza, który daje zniżki słuchaczom na korzystanie z różnorodnych usług w Zgierzu, Łodzi i Ozorkowie.

Liceum dla Dorosłych „Bakałarz” na pewno jest szkołą, o której warto wiedzieć i która ewaluuje w kierunku nowoczesnego, otwartego nauczania.

Sekretariat szkoły
II piętro, pokój 41
tel. 530- 822- 986 lub 662-207-830

czynny:
w każdą środę w godz. 15.00 – 18.00
oraz w piątki podczas zjazdów.

Informacje o szkole (również zapisy)  można uzyskać codziennie w godz. 8.00 – 18.00 pod numerem telefonu:
530- 822- 986 lub 662-207-830

e-mail: bakalarz.zgierz@gmail.com

Dyrektor szkoły
dr Urszula Żłobińska
tel. 662 207 830

Wicedyrektor szkoły

mgr Janina Ślebocka-Oko

mgr Wioletta Włodarska

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kształcenie odbywa się w trybie zaocznym, zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki i soboty.

Nauka w szkole jest płatna.

Bardzo przystępna wysokość opłat

czesne – 100 zł
opłata za egzaminy poprawkowe – 50 zł
Czesne   jest płatne przez 10 miesięcy w okresie od września  do czerwca.
Wpłaty należy dokonać do 20  każdego miesiąca w sekretariacie szkoły (podczas zjazdów lub w każdą środę w godzinach 15.00 – 18.00) lub na niżej podane konto:

Bank BGŻ Oddział w Łodzi
numer  rachunku bankowego:
75 1600 1462 1839 9782 1000 0003

 Egzaminy semestralne

Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną.
Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej.
Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie pisemnej.
Egzamin semestralny z informatyki ma formę zadania praktyczny.

Deklaracje o przystąpieniu do egzaminu maturalnego

30.09.2017r. upływa termin złożenia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnej o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w 2018r. (obowiązkowo dla uczniów, którzy ukończą szkołę w 2018r.)
07.02.2018r. upływa termin złożenia do dyrektora szkoły deklaracji ostatecznej
o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w 2018r.

Plan lekcji -rok szkolny 2017/2018,  semestr wiosenny
1 zjazd – 16-17.02.2018

Terminy zjazdów – rok szkolny 2017/2018, semestr wiosenny

I zjazd – 16-17.02.2018r.
II zjazd – 23-24.02.2018r.
III zjazd – 09-10.03.2018r.
IV zjazd – 23-24.03.2018r.
V zjazd – 06-07.04.2018r.
VI zjazd – 20-21.04.2018r.
VII zjazd – 11-12.05.2018r.
VIII zjazd – 25-26.05.2018r.
IX zjazd – 08-09.06.2018r.
X zjazd – 15-16.06. 2018r.

 

Statut szkoły
Statut LO dla Dorosłych Bakałarz
Załączniki do Statutu

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018

Kwestionariusz osobowy