Kontakt

  • Zgierz, ul. Musierowicza 2 (szkoła przeniesiona z ul. Piłsudskiego 1)
    Tel. kom.: 530 822 986 (sekretariat)  lub 662 207 830 (dyrektor)
  • Inowłódz (okolice Tomaszowa Mazowieckiego), ul. Spalska 5
    Tel. (44) 710 11 22
  • Łyszkowice, (koło Łowicza) ul. Księstwa Łowickiego 11
    Tel. (46) 838 89 65