LO dla młodzieży

Pierwsze w Zgierzu
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży o profilu medycznym

AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNA KADRA PEDAGOGICZNA
DLA AKTYWNYCH CHCĄCYCH ZDOBYĆ RZETELNĄ WIEDZĘ

Od 1 września 2017 r. otwieramy pierwsze w Zgierzu Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży z klasą o profilu medycznym.

Proponowana klasa jest klasą zorientowaną na przygotowanie do studiów medycznych
i przyrodniczych.

Nauka odbywać się będzie w małych, kilkunastoosobowych klasach (maksymalnie 15 osób).
W pierwszym roku nauki w liceum realizowane są wyłącznie przedmioty ogólnokształcące na poziomie podstawowym oraz odbywają się zajęcia fakultatywne z chemii i biologii.
W ostatnich dwóch latach nauki uczniowie uczęszczają na zajęcia z języka polskiego, języków obcych, matematyki, wychowania fizycznego i historii i społeczeństwa jako przedmiotu uzupełniającego oraz na zajęcia z chemii i biologii jako przedmiotów w rozszerzeniu (w dużym wymiarze godzinowym, w drugiej klasie po 7 godzin, w trzeciej po 6 godzin tygodniowo).
Języki obce: język angielski, niemiecki lub język hiszpański oraz  język łaciński zawodowy i język migowy  realizowane w ramach zajęć dodatkowych.

Nasze atuty:
– wysoki poziom nauczania
– wykwalifikowana kadra pedagogiczna
– małe grupy
– laboratoryjny system prowadzenia zajęć z chemii i biologii w profesjonalnie
wyposażonych pracowniach (chemia prowadzona przez dr Urszulę Żłobińską)
– wykładowo-ćwiczeniowy sposób prowadzenia lekcji
– zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminów zewnętrznych
– ciekawe zajęcia pozalekcyjne
– wychowanie przez kontakt ze sztuką
– bezpieczeństwo uczniów
– realizacja projektów unijnych
– możliwość udziału uczniów w warsztatach językowych organizowanych przez szkołę
w Anglii i Niemczech
– współpraca z wyższymi uczelniami, dzięki której uczniowie będą mieć
możliwość uczestniczenia w zajęcia praktycznych prowadzonych przez wykładowców
akademickich

A co najważniejsze odchodzą dodatkowe koszty – korepetycje nie są potrzebne.

Zapraszamy do naszej szkoły. Możesz zapytać o szkołę już dziś.
Szkoła nasza nie uczestniczy w naborze elektronicznym!
Obowiązują zapisy indywidualne.
Warunki przyjęcia:
• Zachowanie minimum dobre
• Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów i druków szkoły:
1. kwestionariusz kandydata wraz z dwoma zdjęciami
2. świadectwo ukończenia gimnazjum
3. zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
4. umowa o kształcenie dziecka
Kwestionariusz do pobrania na stronie internetowej szkoły- www.szkoly-bakalarz.pl

• Dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł po wpisaniu kandydata na listę uczniów.
Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły (Zgierz, ul. Musierowicza 2,
tel. 530 822 986 ) w każdy czwartek w godz. 16.00 – 18.00.
W trakcie przyjmowania dokumentów rodzice uczniów deklarują również naukę religii lub etyki.
Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej:
1. Wyniki w nauce – oceny z chemii i biologii na świadectwie gimnazjalnym
2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego
3. Szczególne osiągnięcia pozaszkolne , np. wyróżnienia w konkursach przedmiotowych, dodatkowe certyfikaty językowe, wolontariat, itp.

O możliwości zapisu decyduje dyrektor szkoły po rozmowie z rodzicami (opiekunami)
i uczniem.

Na rozmowę z dyrektorem szkoły można umówić się telefonicznie: 662 207 830
lub mailowo: bakalarz.zgierz@gmail.com
Opłaty za szkołę:
• Wpisowe – 100 zł
• Czesne klasa I – 300 zł
• Czesne klasa II i III – 350 zł

Czesne jest płatne przez 12 miesięcy (w okresie od 1 września do 31 sierpnia).

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY