Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia”.

Zachęcamy Słuchaczy naszej szkoły do wzięcia udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia, który obejmuje swoim wsparciem osoby od 18-24 roku życia.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w  Łodzi rozpoczyna rekrutację do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Od szkolenia do zatrudnienia”.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia” skierowany jest do młodych ludzi (18-24 lata), którzy nie uczą się w systemie dziennym, nie szkolą, nie pracują, nie posiadają kwalifikacji zawodowych lub posiadają niskie kwalifikacje, niedostosowane do potrzeb rynku pracy. W ramach projektu oferujemy poradnictwo zawodowe, kursy zawodowe, kursy językowe, komputerowe, prawo jazdy kat. B, warsztaty z kreowania wizerunku wraz z zakupami ze stylistą oraz 3-miesięczne staże zawodowe z możliwością zatrudnienia u pracodawcy stażowego.

Wszystkie formy wsparcia są całkowicie bezpłatne!

Gwarantujemy stypendium szkoleniowe i stażowe, ubezpieczenie NW, zwrot kosztów dojazdu i wyżywienie na czas zajęć.

Rekrutacja trwa do końca października!

Zainteresowanych zapraszamy do:
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łodzi
w godz. 9-15
Łódź, ul. Pomorska 40
tel. 42 639 50 91
ceipm@lodz.ohp.pl